Fysiotherapeuten kunnen na de algemene opleiding tot fysiotherapie op verschillende bedrijvenn werken. Een fysiotherapeut werkt meestal in een zorginstelling.

Voorbeelden werkplekken

Dit kan een algemeen universitair medische centrum zijn. Fysiotherapeuten kunnen patiënten helpen tijdens het revalidatieproces in een revalidatiecentrum. Revalidatieprocessen worden ook uitgevoerd in verpleeghuizen of woonzorgcentra ’s (zorg voor ouderen). De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in ouderen. Deze therapeuten hebben kennis met ouderdomsziekten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Ziekte van Parkinson. Het doel is om de zelfstandigheid van ouderen te stimuleren. Er bestaat ook de mogelijkheid dat fysiotherapeuten werken bij een instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen. Fysiotherapeuten binnen de gehandicaptenzorg heeft vaak een andere aanpak nodig. Er wordt per patiënt bekken naar het niveau. Pas daarna wordt de bijpassende therapievorm toegepast. In mytylscholen kunnen fysiotherapeuten ook werken. Hier zijn kinderen aanwezig met een lichamelijke beperking, Kinderen met sensomotorische problemen of motorische problemen worden geholpen. Er wordt gekeken of er sprake is van de houdingsproblemen, neuro musculaire aandoening of een algemene ontwikkelingsachterstand. Tevens kan een fysiotherapeut werken in een vrijgevestigde praktijk als een zelfstandig ondernemen of in dienstverband. Ook zijn er fysiotherapeuten die in een grote of een kleine bedrijven werken, bij een fitnesscentrum, gezondheidscentrum of een sportclub.