Na de anamnese en de lichamelijk onderzoek

heeft de fysiotherapeut een beter beeld van de klacht. Mogelijk wordt door de fysiotherapeut vertelt wat er aan de hand is en wat de patiënt hieraan kan doen. Wanneer de lichamelijk klachten te behandeling zijn met een fysiotherapeutische behandeling, kan de patiënt hiervoor kiezen. Het plan van aanpak behandeling is gericht op de fysiotherapeutische behandeldoelen.

Behandelplan opstellen

In het behandelplan staat de hoofddoelstelling centraal. Dit zal aansluiten om de hulpvraag van de desbetreffende patiënt. Tijdens het opstellen van het behandelplan houdt de fysiotherapeut rekening met de aanwezigheid van omgevingsfactoren, motivatie en het verwachten herstel. Het verwachten van herstel zal op basis van uitkomsten van de meetinstrumenten gesteld worden. De hoofddoelstellingen zullen met SMART geformuleerd worden. Meestal bestaan de behandelingen uit meerdere sessies, verspreid over enkele weken of maanden. De fysiotherapeut zal de verwachte behandelduur van tevoren inschatten.

De fysiotherapeuten willen graag na de behandeling zien of er daadwerkelijke effect heeft gehad. Voor de behandelingen wordt er de zogenoemde nulmeting gehouden. Dit betekent dat de ernst van de klachten worden gemeten. Door middel van een fysiotherapeutisch test, oefening en een vragenlijst wordt de nulmeting gemeten. De patiënt zal de pijn als ware een cijfer geven. Deze meting zal tussentijd en ook aan het einde van de behandelingen herhaald worden. Dit wordt ook wel effectmeting genoemd. Binnen de fysiotherapie praktijk worden verschillende behandelmethoden gebruikt. Het ligt aan de blessure of aandoening. Veel gebruikte behandelmethoden zijn als volgt: mobilisaties, massage, oefeningen en krachttrainingen. Wanneer er sprake is van een chronische aandoening waarbij er langere perioden nodig zijn, wordt groepstherapie toegepast. Denk aan patiënten met COPD en reuma. Groepstherapie kan een positief effect op het resultaat en meeste vinden dit gezelliger. Gemiddeld duur een behandeling tussen de 20 en 30 minuten.