Een oncologie fysiotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden, herkennen en behandelen van bewegingsproblemen bij patiënten met kanker. De therapeut coacht en behandeld patiënten tijd of na de behandeling van kanker. Oncologie fysiotherapeuten hebben een 4-jarige masteropleiding gevolgd. Deze therapeuten hebben een specifieke kennis en vaardigheden over de ziekte. De medische behandelingen, de korte- en lange termijnen gevolgen van de behandeling, de communicatie met de oncologische patiënt en de laatste ontwikkelingen in de oncologie.

De oncologie fysiotherapeut heeft signaleringsfunctie als een belangrijke taak, wat betekent dat er op andere klachten en symptomen wordt gelet. Wanneer en klachten ontstaan wordt er in overleg met de patiënt een zorgprofessional ingeschakeld, zoals een kaak fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, logopedist, psycholoog of diëtist.

Taken van een oncologie fysiotherapeut

De oncologie fysiotherapeut

hebben een goed contact met specialisten. Bij de eerste afspraak zal de therapeut een onderzoek uitvoeren om een indruk te krijgen van de patiënt en de beperkingen die de patiënt ondervindt. Samen wordt er een behandelplan opgesteld, afhankelijk van de problemen en individuele doel te behalen. Dit kan betekenen dat er meerdere zorgprofessionals als dit nodig is om de optimale zorg aan te bieden. Klachten kunnen bij deze doelgroep ook ontstaan ten gevolge van een operatie of een chemotherapie. Voorbeelden van deze klachten zijn vermoeidheid, beschadiging aan het lymfestelsel, verminderde hartfunctie en pijn. Uit eerdere onderzoeken blijken dat er niet gewacht hoeft te worden met de behandeling bij een fysiotherapeut. Er wordt geadviseerd om tijdens de behandelingen te beginnen met fysiotherapie.

Wanneer de patiënt niet in staat is om naar de praktijk te komen, komen de oncologie fysiotherapeut aan huis komen. Deze behandelingen worden gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Op de lijst van chronische aandoeningen staan ook de oncologische aandoeningen tussen. Bij dit soort aandoeningen worden de fysiotherapie behandelingen vergoed van de 21ste behandelingen. Oncologie fysiotherapie hoort bij de oncologie revalidatie.

Kanker is een ernstige ziekte wat een enorme aanslag achterlaat op het lichaam. Ondanks de slechte periode is het van belang dat patiënten tijdens en na de behandeling zoveel mogelijk blijven bewegen. Het blijkt dat patiënten die actief blijven tijdens en na de chemotherapie minder last hebben van bijwerkingen van de behandelingen. De meeste effectieve wat je tegen vermoeidheid kan doen is blijven bewegen. Na zware behandelingen te gehad hebben is dit net wat moeilijker en de conditie zal achteruitgegaan zijn. Vermoeidheid, gebrek aan energie en stress zijn de meest voorkomende klachten bij kanker. De therapeuten richten zich specifiek op: huidveranderingen, lymfoedeem (vochtophoping), stijfheid van spieren en gewrichten. Door middel van yoga en mindfullness kan de patiënt leren om beter te ontspannen en minder stress te ervaren.

Voordelen van trainen zijn:

– Het behouden van de spierkracht en de fitheid

– Patiënten die trainen hebben minder last van misselijkheid, pijn en vermoeidheid.

– Verdragen de chemotherapie gemakkelijker en beter

– Na de behandeling zullen de patiënten sneller en meer uren aan het werk.