Dekinderfysiotherapeut behandelen kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 0-18 jaar die problemen hebben met het beweegapparaat functioneren. Tijdens de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van kindvriendelijke materiaal en er wordt in een kindvriendelijke omgeving gewerkt. Elk kind leert in de kinderjaren te bewegen. Spelend onderwijs is de ideale methoden om kinderen te ontwikkelen op het gebied van motoriek en zintuigen. In de meeste gevallen gaat dit goed en wordt er niets opgemerkt. Bij enkele kinderen duurt het net wat langer. Bij deze groep kinderen kunnen er belemmeringen in hun ontwikkeling ontstaan. Door meer aandacht te geven en meer te oefenen krijgen deze kinderen vaardigheden sneller onder de knie. Deze kinderen kunnen door de kinderfysiotherapeut geholpen worden.

De kinderfysiotherapeut onderzoek, observeert, behandelt en geeft advies en voorlichting.

Er wordt gewerkt volgens een behandelplan en hebben waar het nodig is een multidisciplinair overleg.

Kinderfysiotherapeuten hebben na de opleiding tot fysiotherapeut de drie jarige kinderfysiotherapie gevolgd met masteropleiding als aanvulling. De kinderfysiotherapeuten bezitten kennis en vaardigheden die passen bij de ontwikkeling van het kind. De meeste kinderen komen bij een kinderfysiotherapeut na verwijzing van een arts, het consultatiebureau, advies van school of doordat de ouders ongerust zij over de motorische ontwikkeling.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen worden vaak gezien in de praktijk:

– Baby’s (0 tot 2 jaar): vertraagde motorische ontwikkeling, erg slap of overstrekken, huilbaby’s en neurologische afwijking. De baby’s worden als het mogelijk is aan huis behandeld.

– Peuters en kleuters: afwijkende voetstand, bewegingsangst, pijnklachten of moeite met vaardigheden zoals tekenen of knutselen.

– Schoolkinderen (6-12 jaar): orthopedische en/of neurologische problemen en schrijfproblemen.

– Jongeren (12-18 jaar): houdingsproblemen, groeipijnen en sportblessures.

Taken van een kinder fysiotherapeut

Door een juiste intakegesprek samen met het kind en de ouder te voeren, een goed observatie en een motorisch onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een juiste beeld van het niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut zal de bevindingen met de patiënt en stelt samen met de ouders en het kind (afhankelijk van de leeftijd) een behandelplan op. Mogelijk kan een advies ook al voldoende zijn.

De behandelingen zullen gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkelingen, vooral de motorische. Het bestaat uit bewegingstherapie en oefentherapie, wat is aangepast op de ontwikkeling van het kind. Kindvriendelijk en vaak in spelvorm worden de behandelingen aangeboden. Ouders spelen hierbij een belangrijk rol, hierdoor worden de ouders actief betrokken bij de behandeling. Dit allemaal voor een optimale ontwikkeling van het kind. In het algemeen worden bij baby’s en kinderen met handicap de behandeling aan huis behandeld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag.