De evaluatie wordt bij iedere behandeling uitgevoerd. De fysiotherapeut zal gedurende iedere behandeling vragen hoe het met oefeningen en opdrachten ging. Of er bij het uitoefenen van krach trainingen veel pijn werd gevoeld. Tussentijdse uitgebreide evaluatie is een belangrijke punt voor een goed eindresultaat. Dit wil zeggen dat om de zes weken met de juiste evaluatie-instrumenten en een zelfmanagement principes plaatsvindt.

Individuele subdoelen en meetinstrumenten

Hierbij is het van belang dat er samen met de patiënt gericht naar de individuele subdoelen en probleemgebieden worden bekeken. Tijdens deze evaluatie wordt gebruikt gemaakt van meetinstrumenten die ook in het lichamelijk onderzoek zijn gebruikt. Een aantal voorbeelden van meetinstrumenten zijn:

– De RDQ: om de activiteiten van beperkingen te meten

– De VAS: dit is om de intensiteit van pijn te meten

Vragenlijsten geven een beter inzicht in de vooruitgang en het functioneren van de patiënt. Het behandelverloop wordt geëvalueerd en het uiteindelijke behandelresultaat wordt beter vastgelegd. De frequentie van de metingen worden in het behandelplan vastgelegd. Dit zal sterk verschillen en ook aan de fase waarin de patiënt zit. Vrouwelijke patiënten kunnen tijdens de zwangerschap de fysiotherapie bezoeken of juist na de bevalling. Bij onvoldoende of geen verbetering wordt er samen met de fysiotherapie gekeken waar het aan kan liggen.