Een fysiotherapeut is een deskundige in beweging en houding. Het is een paramedisch beroep. Paramedicus voert medische behandelingen uit maar is geen arts of een tandarts.

Patiënten die klachten hebben met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden door middel van verschillende oefeningen ondersteund om de bewegelijkheid te verminderen en zo ook de pijn te verminderen. Fysiotherapie heeft diverse vormen waarmee de klachten behandeld kunnen worden, zoals massagetherapie en fysische therapie en oefentherapie.

Behandelplan

De fysiotherapeut voert per patiënt een lichamelijk onderzoek uit en stelt hierbij een behandelplan op. Het behandelplan wordt met de patiënt besproken. Tenslotte is de patiënt de eindverantwoordelijke voor een snelle en een gezonde genezing. Een fysiotherapeut heeft hierbij een ondersteunende rol. Fysiotherapeuten hebben patiënten van alle leeftijdsgroepen, leefstijlen en verschillende soorten klachten. Dit kunnen RSI-klachten, pijnklachten of blessures zijn, in de armen, schouders, benen en rug. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door werk, sport of hobby’s. Overbelasting of een verkeerde houding kunnen de oorzaken zijn. Tevens behandelen fysiotherapeuten ook patiënten die een chronische aandoening hebben en genoodzaakt zijn een medische begeleiding te hebben.

Patiënten die een operatie hebben gehad of voor een revalidatie zullen ook een fysiotherapeut bezoeken. De herstelling zal hierdoor versnellen en de conditie van de patiënt zal verbeteren. In het algemeen kan een algemene fysiotherapeut de meeste klachten behandelen. De algemene fysiotherapeut behandeld patiënten die worden belemmerd in het dagelijks leven bij het bewegen. Met de oefeningen en adviezen van de fysiotherapeut kunnen de patiënten weer optimaal bewegen. Voor specifieke aandoeningen of klachten zijn er ook gespecialiseerde fysiotherapeuten. In sommige gevallen, zoals bij een bezoek van een gespecialiseerde fysiotherapeuten is er wel een verwijzing nodig.

Drie miljoen mensen bezoeken gemiddeld de fysiotherapeut.

Sinds 1 januari 2007 kunnen patiënten in Nederland rechtstreeks zonder verwijzing een fysiotherapeut bezoeken. Eerder hadden mensen een verwijzing nodig van huisarts of specialist. In Nederland is fysiotherapie in het aanvullend pakket een van de meest gekozen dekking van zorgverzekeringen. De aanvullende verzekering is in tegenstelling tot de basisverzekering zeker niet verplicht.

CKR, KNGF en BIG Register

Een fysiotherapeut is een gediplomeerde paramedicus in Nederland die een vierjarige hbo-studie heeft afgerond. De fysiotherapeut is een wettelijke beschermde titel. Wanneer de studie is afgerond, het diploma is behaald volgens alle basiseisen en is ingeschreven in het BIG-register van de overheid mag de fysiotherapeut zelfstandig patiënten behandelen.

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) kunnen fysiotherapeuten de kwaliteit nog verder waarborgen. Dit is georganiseerd door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wie werkt volgens de richtlijnen van de KNGF en aan alle kwaliteitseisen voor de behandeling, bijscholing, praktijkervaring en vakoverleg voldoet, mag zich in de Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) inschrijven. Zo heeft de patiënt meer zekerheid en geeft dit vertrouwen. Het behalen van studiepunten is de belangrijkste eis binnen het CKR.