Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie houdt zich bezig met de problemen die een verband hebben met de individuele werknemer en het werk. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld, werkplek, werkhouding, werktaken, werkorganisatie en werkduur.

Taken van arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut adviseert, informeert en behandelt klachten met als doel het verzuim te voorkomen. Het is een vorm van fysiotherapie die zich vooral richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Een arbeidsfysiotherapeut zal de relatie tussen de klachten en de werknemer analyseren, Het gaat vooral om klachten van het steun- en bewegingsapparaat die een verband hebben met de aangedane structuur, arbeidsfactoren en gedrag, hierbij wordt in het bijzonder gelet op de persoon in interactie met de werkomgeving. De arbeidsfysiotherapie is werk relevant, naast de fysiotherapie kunnen de behandeling ook uit trainingsprogramma’s, instructietraining op het werk bestaan. Het in kaart brengen van de belemmerende factoren vinden plaats op het gebied van persoons, privé en werkgebonden factoren. Na de intake van de arbeidsfysiotherapeut wordt er samen met de patiënt een interventieplan opgesteld. De werknemer optimaal te laten functioneren op het werk is het hoofddoel van een arbeidsfysiotherapeut.

Taken van een bedrijfstherapeut

De bedrijfstherapeut werken voor kleine bedrijven als grote bedrijven. Het is belangrijk dat het personeel een goede werkomgeving hebben. Vaak zijn de gezondheidsklachten werk gerelateerd. De houding en beweging van een werknemer is hierdoor erg belangrijk. De therapeuten letten op de ergonomische klachten en zaken. Er wordt voorkomen dat er klachten ontstaan op de werkplek. Het hoofddoel van een bedrijfstherapeut is om het desbetreffende bedrijf adviezen te geven en de werkplek voor de werknemers te verbeteren. Een ergonomisch gerichte werkplek zal de productiviteit verhogen en de risico’s op klachten verbeteren.